Continguts multimèdia

Serveis de la unitat multimèdia

Oferim consultoria, disseny, assessorament i elaboració de continguts multimèdia amb finalitats docents, de recerca i institucionals. Acompanyem al professorat en el disseny, la creació i la millora de materials docents i de recerca.

Tot un catàleg de prestacions pensat per facilitar les tasques de docència i recerca que són pròpies de l’Escola.

 

Projectes relacionats

Publicació i difusió de vídeos i esdeveniments