Videoconferència H.323

La videoconferència H.323 és un sistema de comunicació multimèdia interactiu en temps real, que permet mantenir reunions col·lectives amb una relació visual, auditiva i verbal amb qualsevol part del món. Aquest tipus de videoconferència requereix d'un hardware específic que cal preparar amb antelació, ja que no està muntat a cap sala.

Els equips de videoconferència funcionen a través d'internet (protocol IP), en cap cas, serà possible realitzar videoconferències basades en RDSI.

Es disposa d'un equip de videoconferència multipunt amb les característiques següents.

  • Polycom VSX7000e IP
  • Polycom PowerCam
  • Micròfon Polycom VSX

Es recomana, en cas de no haver utilitzat prèviament aquest sistema de connexió, realitzar una prova amb prou antel·lació.

FAQ videoconferència