FAQ - Videoconferència

Abans de realitzar una videoconferència és important decidir el tipus de tecnologia que utilitzarem. En general, aquesta decisió també dependrà de les necessitats tècniques de la resta de participants.

 1. Posar-se en contacte amb CaminsTECH informant de les dades següents.
  • Data i hora de la videoconferència.
  • Nombre de llocs que es connectaran i les seves adreces IP.
  • Nombre de ponents que hi haurà a la sala.
  • Necessitat de compartició de la pantalla de l'ordinador local.
  • Assistència o no de públic i, en aquest cas, realització o no d'intervencions.
  • Altres punts que es consideri important remarcar (visualització de vídeos, ...).
 2. Reservar la sala que se li hagi assignat.
 3. CaminsTECH confirmarà la disponibilitat d'un tècnic, la necessitat de realitzar proves prèvies i informarà de l'adreça IP de l'equip de videoconferència local.

L'equip de videoconferència H.323 funciona sobre IP (no RDSI). Aquest fet implica que la velocitat de connexió depèn de la càrrega de la xarxa i de l'estat de tots els nodes pels que passa la informació en el moment de realitzar-la.

Per tant, és recomanable la realització d'una prova prèvia per tal de comprovar la connexió entre els nodes i conèixer el seu funcionament. Aquesta prova s'hauria de realitzar amb prou antel·lació per solucionar els problemes que puguin aparèixer o buscar solucions alternatives.

En cas que des de CaminsTECH us confirmem la disponibilitat d'un tècnic en la data i horari de la videoconferència, aquest estarà present, tant durant les proves, com a l'inici de la videoconferència. També realitzarà un explicació sobre el funcionament bàsic dels aparells i la solució de possibles problemes que es puguin presentar.

En qualsevol cas, si durant la realització de la videoconferència es produís cap error, caldria posar-se en contacte amb CaminsTECH.