Cal realitzar una prova abans de la videoconferència H.323?

L'equip de videoconferència H.323 funciona sobre IP (no RDSI). Aquest fet implica que la velocitat de connexió depèn de la càrrega de la xarxa i de l'estat de tots els nodes pels que passa la informació en el moment de realitzar-la.

Per tant, és recomanable la realització d'una prova prèvia per tal de comprovar la connexió entre els nodes i conèixer el seu funcionament. Aquesta prova s'hauria de realitzar amb prou antel·lació per solucionar els problemes que puguin aparèixer o buscar solucions alternatives.