Quin és el suport tècnic en videoconferències H.323?

En cas que des de CaminsTECH us confirmem la disponibilitat d'un tècnic en la data i horari de la videoconferència, aquest estarà present, tant durant les proves, com a l'inici de la videoconferència. També realitzarà un explicació sobre el funcionament bàsic dels aparells i la solució de possibles problemes que es puguin presentar.

En qualsevol cas, si durant la realització de la videoconferència es produís cap error, caldria posar-se en contacte amb CaminsTECH.