Videoconferència

Apropem el coneixement mitjançant la tecnologia

Què és la videoconferència?

La videoconferència és un sistema de comunicació multimèdia interactiu en temps real que permet mantenir reunions amb qualsevol part del món.

Els sistemes de videoconferència permeten múltiples aplicacions a l'àmbit universitari:

  • Classes virtuals amb ponents de prestigi d'altres universitats.
  • Presentació de TFG/TFM amb participants o tribunals remots.
  • Reunions entre els membres de grups de recerca distants geogràficament.
  • Reunions de treball i de coordinació.

Es disposa de diversos espais equipats amb sistemes de videoconferència. Aquesta tecnologia és senzilla i fàcil de fer servir. Aquest fet, permet utilitzar les sales en modus autoservei. En tot cas, per tal de facilitar l'ús d'aquests equipaments, oferim un servei que inclou la realització de les proves necessàries, la introducció de l'usuari en el seu ús, i el suport durant la realització de la videoconferència.

Quines tecnologies existeixen?

Sol·licitar el servei 

Poden sol·licitar l'ús d'aquest servei el personal de l'àmbit de Camins (Escola de Camins, DECA i UTGAC). Cal que us poseu en contacte amb nosaltres.

Més informació

Per informació sobre el servei consulteu les FAQ de Servei de Videoconferència.