Videoconferència

Espais amb videoconferència

Dins de l'Àmbit de Camins existeixen una sèrie d'espais equipats amb sistemes que permeten la realització de videoconferències.

Des dels ordinadors disponibles en aquests espais és possible la utilització de programaris de videoconferència web com Jitsi, Google Meet, ... També és possible utilitzar aplicacions d'escriptori com Adobe Connect, Skype, Zoom, ... però en aquest cas serà responsabilitat de la persona usuària la instal·lació i configuració d'aquest.

Si necessiteu sistemes de videoconferència basats en sistemes H.323 (Polycom, Cisco-Tandberg, ...) caldrà que feu ús del servei de videoconferència H.323.

Els espais equipats amb càmera, micròfon i altaveus en l'Àmbit Camins són els següents.

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2

A1001*
A1002*
A1101
A1102
A1103
A1104
A1105
A1201
A1202
A1203
A1204
A1205
A1206

A2001*
A2002*
A2101
A2102
A2103
A2104
A2105
A2201
A2202
A2203
A2204
A2205

B1001B
B1002 (Informàtica)
B1003
B1005
B2101 (Informàtica)
B2201D
C1001B
C1002 (Tesines)
C1116
C2212 (Conferències) D1101 (Informàtica)
D1103
D2216
D2305

* Donades les característiques específiques dels amfiteatres dels aularis, s’ha instal·lat un sistema de videoconferència que no permet la utilització d'ordinadors portàtils personals.

Incrementar la qualitat de l'àudio

En el cas que vulgueu millorar la qualitat de l’àudio que reben els estudiants remots en aquestes aules, especialment a les del tipus amfiteatres (A1001, A1002, A2001 i A2002), podeu sol·licitar el préstec d’un dispositiu headset amb micròfon i auriculars sense fils  basats en tecnologia Bluetooth.

 

Equipament en préstec

Per últim, per a sales no equipades per a la realització de la videoconferència, des de CaminsTECH oferim l'equipament següent en modalitat de préstec.

  • Càmera Logitech BCC950 pensada per donar suport a reunions de fins a 6 persones en sales petites. Aquest dispositiu inclou la càmera web, el micròfon i l'altaveu.

Caldrà reservar l'equipament prèviament posant-se en contacte amb CaminsTECH.

 

FAQ de Videoconferència