Videoconferència

Espais amb videoconferència

Dins de l'Àmbit de Camins existeixen un sèrie d'espais equipats amb sistemes que permeten la realització de videoconferències.

Des dels ordinadors disponibles en aquests espais és possible la utilització de programaris de videoconferència web com Jitsi, Google Meet, ... També és possible utilitzar aplicacions d'escriptori com Adobe Connect, Skype, Zoom, ... però en aquest cas serà responsabilitat de la persona usuària la instal·lació i configuració del mateix.

En cas de necessitar sistemes de videoconferència basats en sistemes H.323 (Polycom, Cisco-Tandberg, ...) caldrà fer ús del servei de videoconferència H.323.

Els espais equipats amb càmera, micròfon i altaveus en l'Àmbit Camins són els següents.

A1 A2 B1 C1 C2 D1
A1001*
A1002*
A1101
A1102
A1104
A1105
A1202
A2001*
A2002*
A2101
A2102
A2104
A2105
A2202
A2204
A2205
B1001(B) C1001(B)
C1002
C2212 D1101

* Donades les característiques específiques dels amfiteatres dels aularis, s’ha instal·lat un sistema de videoconferència que no permet la utilització d'ordinadors portàtils personals.

 

Equipament en préstec

En cas que la sala no es trobi equipada per a la realització de la videoconferència, des de CaminsTECH oferim l'equipament següent en modalitat de prèstec.

  • Càmera Logitech BCC950 pensada per donar suport a reunions de fins a 6 persones en sales petites. Aquest dispositiu inclou la càmera web, el micròfon i l'altaveu.

Caldrà reservar l'equipament prèviament posant-se en contacte amb CaminsTECH.

 

FAQ de Videoconferència