Suport audiovisual

Des de CaminsTECH s'ofereix el suport necessari per a la utilització dels equipaments audiovisuals presents als diversos espais de l'Àmbit de Camins.

  • Suport durant la realització d'actes (depèn de la tipologia i de la sala)
  • Formació i suport en la utilització de l'equipament audiovisual
  • Formació i suport per a la realització de videoconferències i directes (streaming)
  • Suport per a la utilització de sistemes de megafonia

Cal tenir en compte, que en tots els casos, el servei restarà subjecte a la disponibilitat del personal tècnic necessari.

A més dels serveis a disposició dels diversos col·lectius també es realitza el manteniment preventiu i correctiu de tot l'equipament audiovisual dels diferents espais de l'àmbit a fi de garantir-ne el bon funcionament.