Reportatges fotogràfics

Servei de realització de fotografies de suport a activitats docents, de recerca i institucionals.

Aquest servei ofereix, mitjançant la utilització de programari i eines especialitzades, la realització de les fotografies així com l'edició i retoc de les imatges en cas que sigui necessària. Algunes de les possibles aplicacions són:

  • Documentació de pràctiques de laboratori, sortides d'obra o viatges docents
  • Fotografies en seminaris, conferències o actes institucionals
  • Promoció institucional o de la recerca

Per un altre costat, des del servei, també es realitza la digitalització i manteniment de l'arxiu fotogràfic de l'Escola.