El Càlcul aplicat a l'Enginyeria Civil

Càpsules audiovisuals de Càlcul aplicat a l'Enginyeria Civil

Col·lecció de MediaTICs de conceptes de l'assignatura de Càlcul aplicats a l'Enginyeria Civil.

La sèrie consta dels següens continguts:

 • Aproximación de Funciones.
 • Aplicació al càlcul dinàmic d'estructures.
 • Càlcul diferencial de funcions de diverses variables.
 • El método de convergencia-confinamiento en la interacción terreno-sostenimiento.
 • Espais vectorials i elements finits.
 • Integral de Riemann. Aplicació a l'àmbit de l'enginyeria hidràulica.
 • Sèries de funcions i metamaterials.
 • Sobre l'ús de funcions generalitzades en teoria de bigues.
 • Sucesiones numéricas y mecánica computacional.
 • Taller de ecuaciones diferenciales ordinarias.
 • Taller de Integral de Riemann.
 • Taller de trigonometría.
 • Taller de cónicas y cuádricas.
 • Topologia bàsica per a crear malles.
Novembre 2012 - Març 2013
Rosa Estela Carbonell