Programari disponible per a la docència

Aquí trobareu la informació del programari destinat a la docència de l'Escola de Camins disponible a les aules informàtiques, així com als serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP. També podeu consultar els acords de distribució de programari de descàrrega gratuïta.

Programari instal·lat a les aules informàtiques

En aquesta pàgina https://caminstech.upc.edu/ca/programariaulesinformatiques podeu consultar quin programari hi ha disponible a les aules informàtiques de l'Escola.

Programari disponible a la UPC de descàrrega gratuïta

Podeu consultar els acords de distribució de programari de descàrrega gratuïta que té la UPC per a l'estudiantat i professorat en el següent enllaç https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/el-servei/programari-per-a-estudiantsi-professors

Llistat del programari disponible per a la docència de Camins

Tot seguit es mostren els principals programes que s'utilitzen a la docència de l'Escola de Camins i, si és possible, com instal·lar-los en un ordinador.

En el cas que el programa es pugui utilitzar des d'un ordinador portàtil, també és accessible des de les aules on s'imparteix la docència de l'Escola. A la següent pàgina podeu consultar la disponibilitat d'endolls a les aules de docència https://caminstech.upc.edu/serveis/aulesdocencia.

VERD El programari es pot instal·lar a un ordinador personal
TARONJA Només es pot utilitzar remotament des de CaminsDESKTOP o CaminsBROKER, o presencialment des de les aules informàtiques
VERMELL Només es pot utilitzar remotament des de CaminsBROKER o presencialment des de les aules informàtiques

 

PROGRAMA SISTEMA OPERATIU TIPUS DE LLICÈNCIA ALTS REQUISITS
GRÀFICS
DISPONIBLE A
CaminsDESKTOP
INSTAL·LABLE A L'ORDINADOR DE L'ESTUDIANT/A
Abaqus / CAE Student Edition Windows Camins NO SÍ (fins a 1000 nodes / Cal registrar-se)
Descarrega'l aquí
Aimsun Next Windows Camins NO SI NO

ArcGIS Pro

Windows UPC NO

SÍ (cal autenticar-se amb les credencials UPC)
Sol·licita'l aquí

AutoCAD Civil 3D

Windows, Mac UPC NO


Descarrega'l aquí

Autodesk Navisworks Manage Windows, Mac UPC NO
Descarrega'l aquí
BuildSoft BIM Expert Windows Camins NO NO


Descarrega'l aquí

ChemLab Standard Windows Camins NO

NO

CloudCompare Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Code Bright Windows, Mac, Linux Camins NO

SÍ (requereix el programari GID)
Descarrega'l aquí

CrystalDiffract Windows, Mac Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

CUDA Toolkit Windows, Linux Gratuïta NO SI


Descarrega'l aquí

CYPE Windows Camins NO NO
Dev-C++ Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Diamonds Windows Camins NO NO


Descarrega'l aquí

DIMCelsa Windows Gratuïta NO

SÍ (cal registrar-se)
Descarrega'l aquí

EPA SWMM Windows Gratuïta NO
Descarrega'l aquí
FreeCAD Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

GID Windows, Mac, Linux Camins NO SÍ (cal que el professor demani l'alta dels estudiants)
Descarrega'l aquí
Google Earth Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

HEC-HMS Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

HEC-RAS Windows, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

IBER Windows, Linux Camins NO SÍ (cal registrar-se  i requereix el programari GID)
Descarrega'l aquí
IDEA StatiCa Windows Camins NO

SÍ (cal registrar-se)
Descarrega'l aquí

ISTRAM / ISPOL Windows Camins NO NO
Julia Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Kratos Windows, Mac, Linux Camins  NO SÍ (requereix la instal·lació del programari GID)
Instal·lable des del mateix GID, opció Data -> Problem type -> Internet retrieve...
LibreCAD Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

LibreOffice Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Maple Windows, Mac, Linux UPC NO
Descarrega'l aquí
Matlab Windows UPC NO
Descarrega'l aquí
MDT Windows Camins NO NO
Mendeley Windows, Mac, Linux Gratuïta NO
Descarrega'l aquí
Microsoft Office Professional Plus Windows UPC NO
Descarrega'l aquí
Microsoft Project Standard Windows UPC NO NO
Microsoft Visual Studio Community 2022 Windows Gratuïta NO SI SI
Descarrega'l aquí
Microsoft Visual Studio Professional 2015 Windows UPC NO NO
MIDAS Civil Windows Camins NO NO
MiKTeX Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Miramon Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

MobaXTerm Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Model Muse Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

NetLogo Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Paraview Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Perfil Celsa Windows Gratuïta NO SI
Descarrega'l aquí
Phreeqc Interactive Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

PowerConnect Windows Camins NO NO


Descarrega'l aquí

Powerproject Windows Camins NO

NO

Processing Modflow PMWin Windows Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

PTV Vissim Windows Camins NO NO
PTV Visum Windows Camins NO NO
QGIS Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

R Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Regard3D Windows, Mac Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Revit Windows, Mac UPC NO
Descarrega'l aquí
Rocscience Software Suite Windows Camins NO NO
RStudio Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

SAP 2000 Ultimate Network Windows Camins NO NO
SAP-CSiBridge 21 Advanced w/Rating Windows Camins NO NO
SAP-ETABS 18 Ultimate Windows Camins NO NO
SAP-SAFE 2016 Post Tensioning Windows Camins NO NO
SimaPro Multiuser Windows Camins NO SI NO
SNAP Desktop Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

Split and Merge PDF Windows, Mac, Linux Gratuïta NO


Descarrega'l aquí

SWAN Windows, Linux Gratuïta NO SI


Descarrega'l aquí

TCQ Windows Camins NO NO
Tekla Structural Designer Windows Camins NO NO SÍ (cal registrar-se)
Descarrega'l aquí
Tekla Structures Windows Camins NO NO SÍ (cal registrar-se)
Descarrega'l aquí
Texmaker Windows, Mac, Linux Gratuïta NO
Descarrega'l aquí
Topcon Tools Windows Camins NO NO
X2Go Windows, Mac, Linux Gratuïta NO

SI
Descarrega'l aquí