Programari disponible per a la docència

En aquesta pàgina trobareu el llistat del programari destinat a la docència de l'Escola de Camins disponible a les aules informàtiques, així com als serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP. També trobareu els acords de distribució de programari de descàrrega gratuïta.

Programari disponible de descàrrega gratuïta

Podeu consultar els acords de distribució de programari de descàrrega gratuïta que té la UPC per a l'estudiantat i professorat en el següent enllaç https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/el-servei/programari-per-a-estudiantsi-professors

Programari disponible a totes les aules informàtiques

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software.

Programari disponible a algunes aules informàtiques

Software aula A2-S102

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula A2-S111

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula A2-S112

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula B1-002

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula B2-101

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula D1-101

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.