Xarxa de dades per cable

Accés a la xarxa de dades per cable de la UPC

La xarxa de dades per cable proporciona un accés ràpid i en un entorn segur, a internet i a les xarxes locals de la UPC. Els ordinadors connectats a aquesta xarxa han d'estar identificats de forma única i intransferible.

El PDI i el PAS de l'àmbit de Camins disposen del servei de connexió a la xarxa de dades per cable per als seus ordinadors. Totes les connexions de la xarxa de dades per cable (rosetes) de l'àmbit de Camins estan inventariades, per tal de saber què hi ha connectat i qui n'és la persona responsable. Les rosetes que no tinguin res connectat estaran inactives, per sol·licitar la seva activació cal posar-se en contacte amb els Serveis TIC de la UTGAC.

Característiques del servei

  • S'assigna una adreça IP única i intransferible per a cada ordinador connectat a aquesta xarxa.
  • Tots els ordinadors connectats a aquesta xarxa han d'estar inventariats.
  • La velocitat de connexió actual és d'1 Gbps.

Condicions d’ús del servei*

  • Per defecte, una roseta que està lliure no té accés a la xarxa, per tant, qualsevol que li connecti un cable no li funcionarà.
  • La persona que consti com a titular de l'ordinador que es connecti a la xarxa, serà responsable de les activitats que es duguin a terme des d'aquesta connexió.
  • Només es connectaran a la xarxa per cable equips inventariats de la UPC, la resta hauran de fer servir la xarxa sense fils (Eduroam).

*L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.

Sol·licitar el servei

  • La petició de connexió d’un ordinador a una roseta disponible l’ha de fer un PDI o un PAS a través del formulari de petició de "Connexió d'un equip a la xarxa de dades per cable" dins l'apartat de Suport TIC a la pàgina de Suport a la UTGAC: https://suport.utgac.upc.edu/
  • Per usuaris que no siguin PDI o PAS, han de fer la petició a través del seu responsable i les rosetes s’activa per un període de temps limitat.
  • Les excepcions es tractaran individualment amb els Serveis TIC i la Direcció del DECA.