Préstec de portàtils

Et deixem un portàtil

Si necessites un portàtil per tasques docents, de recerca o de gestió universitària, te'n deixem un.

El servei de préstec de portàtils està adreçat a PDI, PAS i estudiants de l'àmbit de Camins. També pots sol·licitar un portàtil al servei de préstec de biblioteques.

Característiques del servei

 • 7 portàtils disponibles per al préstec:
  • 4 HP EliteBook 830 G8 (2021)
  • 3 Toshiba Portege R30-A-1C9 (2014)
 • Segons la durada definim tres tipus de préstecs:
  • Llarg termini: entre 15 i 60 dies.
   • Resolució de situacions imprevistes.
   • Disponible per a PAS, PDI i estudiants de doctorat.
   • 3 portàtils Toshiba.
  • Setmanal: entre 7 i 15 dies.
   • Reserva per a una setmana, màxim prorrogable a dues.
   • Un cop acaba el préstec, cal esperar una setmana per a poder-ne fer un altre.
   • Disponible per a PAS i PDI.
   • 2 portàtils HP.
  • Puntual: 1 o 2 dies.
   • Reserves per necessitats puntuals o per urgències.
   • Disponible per a PAS, PDI i estudiantat.
   • 2 portàtils HP.

Condicions d'ús del servei*

 • L'ordinador és responsabilitat de la persona que ha sol·licitat el préstec.
 • L'ús dels ordinadors és per finalitats exclusivament docents, de gestió universitària o de recerca.
 • CaminsTECH no es fa responsable dels arxius ni del programari que s'hagin desat o instal·lat a l'ordinador. Quan es retorna l'ordinador, es procedeix a formatar el disc dur i a reinstal·lar la imatge amb la configuració inicial de l'equip.
 • Els ordinadors es presten en perfectes condicions d'higiene, d'ús i de funcionament i s'han de retornar en les mateixes condicions. No s'inclou ratolí.
 • L'ordinador es presta amb les eines ofimàtiques bàsiques.
 • L'usuari es pot descarregar el programari que necessiti i que pot trobar a Distribució de Software UPC o a Programari disponible per a la docència de l'Escola de Camins.
 • Si es detecta qualsevol mal funcionament de l'ordinador s'ha de comunicar als Serveis TIC, facilitant el número de l'equip que hi ha a l'etiqueta enganxada sota el portàtil.
 • Si es detecta un mal funcionament de l'ordinador un cop s'ha retornat i no se n'havia informat prèviament, es considerarà un mal ús.

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús d'aquest. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de denegar l’ús del servei a l’usuari quan ho cregui oportú.