CaminsDESKTOP

Servei de connexió remota a l'entorn d'aules informàtiques

CaminsDESKTOP és un servei de connexió remota a un escriptori virtual amb una configuració similar a la de les aules informàtiques de l'Escola de Camins.

Aquest servei permet utilitzar la majoria del programari de docència que hi ha a les Aules i laboratoris TIC de l'Escola des d'una ubicació remota (ordinador/portàtil amb accés a Internet) mitjançant la connexió a través d'un navegador Web. S'ofereix un escriptori virtual amb la mateixa configuració que hi ha a les aules informàtiques i s'executa al servidor remot de manera independent al dispositiu des d'on es fa la connexió. CaminsDESKTOP és una solució de virtualització d'escriptoris basada en el software RAVADA, desenvolupat a la UPC com a software lliure.

FAQ de CaminsDESKTOP

Característiques del servei:

 • Identificació amb les credencials UPC (nom.cognom).
 • Connexió des de xarxes fora de la UPC a través d'UPClink (la VPN de la UPC).
 • Disponibilitat del programari docent instal·lat a les aules amb l'excepció d'algunes aplicacions amb alts requisits gràfics (AutoCAD, Revit, etc.).
 • Escriptori virtual amb sistema windows 10.
 • Accés a la unitat personal (P:) del servei CaminsAULES.
 • Es permet instal·lar programes a l'escriptori (es perdran en apagar l'escriptori).

Condicions d’ús del servei*

 • Els escriptoris virtuals es poden utilitzar durant un màxim de 8 hores. Passat aquest temps l'escriptori virtual es tancarà automàticament.
 • Un cop finalitzada una sessió, qualsevol informació emmagatzemada fora de la unitat personal (P:) es perdrà.
 • Per tal de garantir el bon funcionament dels escriptoris des de fora de la xarxa UPC és necessari tenir una connexió amb una velocitat mínima de 100Mbps.
 • Per utilitzar aquest servei cal instal·lar-se el software que trobareu a aquesta pàgina https://desktop.caminstech.upc.edu/requirements

Col·lectiu que hi pot accedir

 • Estudiants
 • PDI

Accés al servei

Aquest servei és accessible des de la pàgina https://caminsdesktop.upc.edu

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.