Quins són els requeriments software del servei CaminsDESKTOP?

 GNU/Linux

Per la redirecció a Spice cal instal·lar VirtViewer al vostre ordinador.

Buscar a la vostra distro, ex: a Debian/Ubuntu fent sudo apt-get install virt-viewer

 Microsoft Windows ©
Cal instal·lar VirtViewer i els drivers USB (64 or 32 bits) al vostre ordinador.

Cal tenir en compte que a Windows, la redirecció a Spice no és automàtica. Cal associar el protocol amb l'aplicació.
Per fer-ho, descarregueu el fitxer spice.reg o copieu el seu contingut en un fitxer amb format ASCII i deseu-lo amb l'extensió ".reg". Un cop fet, executeu el fitxer.

Per més informació, consulteu la documentació de Clients Windows.

 OS X©
Per la redirecció a Spice cal instal·lar RemoteViewer al vostre ordinador.