Serveis corporatius

Optimitzar els processos de gestió universitària aplicant tecnología i innovació

Millorem l'eficiència i l'eficàcia dels processos de suport a la docència i a la recerca del nostre àmbit mitjançant l'optimització i l'automatització.

A grans trets, som al costat de la gestió a fi de:

  • Desenvolupar nous sistemes d'informació per gestionar l'especificitat del nostre àmbit en el marc de la docència, la recerca i la comunicació.
  • Integrar sistemes d'informació i aplicacions fetes a mida amb les solucions globals de la Universitat o del mercat.
  • Automatitzar i mecanitzar processos administratius per a la gestió de la docència i la recerca i ajudar a la seva simplificació.
  • Donar suport a la presa de decisions mitjançant el tractament massiu de dades.
  • Assistir i fer d'interlocutors en l'ús dels sistemes d'informació corporatius d'abast global de la Universitat.