Retrospectiva d'un any de CaminsTECH

divendres, 6 febrer, 2015

Després de mesos de canvis, de nous projectes i de noves formes de treballar creiem que ha arribat el moment de seure i fer una reunió de retrospectiva del funcionament de CaminsTECH.

L'objectiu

L'objectiu principal de la retrospectiva és la millora del funcionament de CaminsTECH. Per aconseguir-ho, cal que siguem capaços d'analitzar què hem fet i, fonamentalment, com ho hem fet. Cal posar l'èmfasi en allò que ha anat bé i definir bones pràctiques. Cal analitzar els problemes que han aparegut i proposar mesures correctives. Cal fer sortir a la llum què hem fet malament i treballar punts de millora. En resum, realitzar un procés conjunt d'anàlisi i millora.

A diferencia d'altres reunions que realitzem, la retrospectiva no requereix de coneixements tècnics, però, en canvi, per tenir èxit en el seu objectiu, cal estimular altres competències com són la comunicació, la capacitat d'autocrítica i de crítica constructiva, el respecte, l'empatia, la responsabilitat, el reconeixement als altres i en general totes aquelles qualitats que permeten a tots els participants poder opinar de manera oberta.

El funcionament

Restrospective tagcloud

Hi ha tantes maneres de realitzar una retrospectiva com persones. A CaminsTECH hem decidit utilitzar el model de reunió conegut com start-stop-continue. Hem escollit aquest model per la seva senzillesa i al mateix temps la seva efectivitat per conduir aquest tipus de reunions. Durant les retrospectives start-stop-continue cal que tothom provi de respondre les preguntes següents:

  • Què hauríem de començar a fer? ("start doing")
  • Què hauríem de deixar de fer? ("stop doing")
  • Què hauríem de seguir fent? ("continue doing")

A més, amb l'objectiu de fer aflorar possibles situacions que impedeixen a l'equip treballar de manera adequada, hem considerat afegir un punt més a la retrospectiva.

  • Quins problemes ens dificulten treballar?

Els resultats

Què hauríem de seguir fent?

Què hauríem de deixar de fer? Què hauríem de començar a fer?

Treballar de forma col·laborativa.

Realitzar reunions setmanals tant de CaminsTECH com per projectes.

Treballar en projectes que avancen (web CaminsTECH, CaminsDRIVE, la impressió 3D, ...).

Mostrar la nostra voluntat de treballar junts en el moment de creació de la UTG de Camins.

Treballar de manera propera amb els nostres usuaris, especialment amb PDI amb qui hem establert nous vincles.

Alinear-nos amb el model col·laboratiu i d'intraemprenedoria de la UPC.

Evitar que hi hagi persones que no participin en cap projecte col·laboratiu.

Evitar que hi hagi projectes en què només hi ha una persona involucrada.

No iniciar processos de canvi sense indicadors de la situació prèvia.

Definir un model d'atenció a l'usuari global a CaminsTECH.

Incrementar la transparència. En concret, començar per mostrar els projectes i l'estat en què es troben.

Avançar en l'estructura i el treball en equip no només als projectes per tal de facilitar la col·laboració.

Iniciar processos per copsar la percepció dels nostres usuaris.

Què ens dificulta treballar?
Donat que les persones que formem CaminsTECH treballem per diverses unitats estructurals i en diferents edificis, de vegades ens resulta difícil lligar funcions i dedicació amb treballar plegats en projectes comuns.

Més informació

 Agile Retrospectives

 Sprint Retrospective

Afegeix un nou comentari

Image CAPTCHA