Inici curs acadèmic 2017-2018

Aquest curs acadèmic 2017-2018 encetem una sèrie de millores de cara als estudiants i estudiantes:

1.- Increment d'espai a la unitat personal (P:/): Des dels ordinadors de les aules informàtiques de l'Escola, disposeu de 1 GB d'espai del servidor en el vostre compte personal. A més, podeu accedir remotament a aquest espai personal de l'entorn d'aules des de la web utilitzant el servei http://caminsfiles.upc.edu.

2.- Servei de cita prèvia pels estudiants: Sistema per sol.licitar cita amb els Caps d'Estudis de les titulacions de Grau i Màster de l'Escola. Les principals avantatges son:

  • Gestió del temps més eficient. 
  • Conèixer anticipadament per quins assumptes ens consultaran.

A la plataforma s'hi accedeix via web a l'adreça http://citaprevia.upc.edu.

El funcionament per demanar una cita consisteix en:

1.- Seleccionar  el Cap d'Estudis.
2.- Utilitzar l'opció de menu "Recursos disponibles" per veure la disponibilitat.
3.- Seleccionar dia - hora en que vols demanar la cita (Important: sempre dins del periode de disponibilitat definit pel Cap d'Estudis consultat prèviament). La franja definida per una consulta és només de 15 minuts (no és pot sol.licitar més temps).

És interessant indicar el motiu de la consulta, aquest fet li permetrà al Cap d'Estudis poder oferir solucions més ràpides i acurades.

3.- Software docent: Nou software docent i actualitzacions dels existens en els ordinadors de les aules.

Podeu consultar aquestes i d'altres informacions en els cartells informatius que es troben en les aules informàtiques de l'Escola.

Agarirem que ens comuniqueu qualsevol suggeriment de millora.