Material audiovisual dins de la tesi doctoral

Expertesa multimèdia aplicada a la recerca

Gravació i edició de les diverses campanyes experimentals dins de la tesi doctoral «Structural behaviour of tapered steel plate girders subjected to shear» realitzada per Agnieszka Bedynek i supervisada pels professors Esther Real Saladrigas i Enrique Mirambell Arrizabalaga.

Els resultats experimentals obtinguts s'han utilitzat per validar el model numèric utilitzat en  estudis numèrics multiparametricals.

 

Desembre 2013 - Març 2014
Agnieszka Bedynek
Enrique Mirambell Arrizabalaga
Esther Real Saladrigas