A qui es comptabilitza l'espai ocupat en les carpetes compartides?

Els fitxers que es posen en carpetes compartides només afecten a la quota del propietari de la carpeta, independentment de quin usuari hagi copiat el fitxer.