Com es comporten els permisos en les subcarpetes de les carpetes compartides?

Quan es comparteix una carpeta amb un usuari, automàticament totes les seves subcarpetes queden compartides amb el mateix nivell de seguretat (Read, read/write, etc.).
Les subcarpetes d'una carpeta compartida es poden compartir amb d'altres usuaris.