Puc recuperar un fitxer que he esborrat?

Si, sempre que el fitxer encara estigui a la paperera.

Els fitxers esborrats van a parar a la paperera sempre i quant hi hagi espai disponible a la quota de l'usuari.

Si un usuari està al límit de la seva quota i esborra un fitxer, aquest fitxer estarà a la paperera fins que es l'usuari copiï un nou fitxer al CaminsDrive, moment en que desapareixerà de la paperera per deixar espai a la nova incorporació.