Quina informació hi ha a l'històric de fitxers esborrats?

A l'històric de fitxers esborrats (paperera) es va guardant tot el que l'usuari esborra fins arribar al límit de la seva quota (Mentre Espai total > Espai utilitzat + històric esborrats). A partir del moment en que s'arriba al límit, els fitxers més vells de la paperera es van esborrant automàticament per deixar espai als nous fitxers que l'usuari copia al CaminsDRIVE.