Com puc donar d'alta un grup al servei CaminsDRIVE?

A CaminsDRIVE no hi ha  grups d'usuaris com a tal, sinó que hi ha comptes d'usuari per treball en grup. Una persona líder de grup (que té el seu propi usuari)  demana l'alta d'un usuari per treballar en grup  (Ex: grup de recerca o  assignatura) i poder compartir carpetes amb els usuaris del grup. Aquest usuari de grup serà un compte genèric que tindrà una quota pròpia assignada i compartirà la informació amb els usuaris que treballen conjuntament. La persona que l'hagi sol·licitat és el responsable de la gestió d’aquest compte.