Com es gestiona la meva quota?

Cada usuari tindrà una quota d'espai a utilitzar en el seu compte. Per comptabilitzar l'espai que s'està utilitzant cal tenir en compte el següent:

  • Els fitxers esborrats no es comptabilitzen com a espai utilitzat. (Veure pregunta sobre històric de fitxers esborrats)
  • Els fitxers de les meves carpetes que jo comparteixo amb altres usuaris em comptabilitzen a mi (independentment de qui els hagi posat)
  • Els fitxers de les carpetes que altres comparteixen amb mi comptabilitzen al propietari de la carpeta compartida (independentment de qui els hagi posat)