Com s'accedeix al servei CaminsDRIVE?

Es pot accedir al servei CaminsDRIVE de les següents formes:

  • A través d'un navegador, connectant a l'adreça https://drive.caminstech.upc.edu
  • Amb una aplicació d'escriptori que es diu OwnCloud, disponible per Windows, Mac i Linux. Es pot descarregar de https://owncloud.org/install/
  • Amb una app mobil que es diu OwnCloud disponible tan a Apple Store com a Google Play
  • A través d'una aplicació de transferència de fitxers compatible amb WebDAV, com s'indica al següent document.

En tots els casos, cal connectar a l'adreça https://drive.caminstech.upc.edu i utilitzar l'usuari i contrassenya indicats per CaminsTECH en el moment de l'alta al servei.