Com s'accedeix al servei CaminsDRIVE?

Es pot accedir al servei CaminsDRIVE de les següents formes:

En tots els casos, cal connectar a l'adreça https://drive.caminstech.upc.edu i utilitzar l'usuari i contrassenya indicats per CaminsTECH en el moment de l'alta al servei.