Enllaç al Directori cap al Portal de Producció Científica de la UPC

Accés a FUTUR des del Directori

S'ha afegit al Directori de l'Escola de Camins un enllaç pels investigadors de l'Escola cap al Portal de Producció Científica de la UPC (FUTUR). Buscant al directori les dades d'un investigador es mostra l'enllaç cap a la pàgina amb la de producció científica d'aquesta persona.

FUTUR ofereix informació acadèmica dels investigadors en actiu a la UPC (professors, investigadors, investigadors en formació i personal de suport a la recerca) i dona accés a la producció científico-tècnica introduïda a DRAC, el Descriptor de la Recerca Acadèmica.
 

Juliol 2014