Sistema de videoconferència a l'aula docent

Facilitar la utilització de recursos tecnològics a la docència.

L'Escola de Camins ha participat en un projecte compartit entre les escoles del Campus Nord del la UPC per dotar d'una aula per a cada unitat acadèmica amb els mitjans necessaris per a realitzar videoconferència. En concret van participar en el projecte:

 

Setembre 2010