Què és una cua (batch queue o partition)?

Una cua batch és una forma d'executar un programa de forma no interactiva. L'usuari ha d'enviar el seu programa a una cua batch. En el clúster s'executen tots els programes presents a les cues assignant-los els recursos sol·licitats (processadors, memòria, etc.).

A Titani existeixen dues cues batch:

  • SERIAL queue: Cua per defecte del sistema que només permet enviar treballs en sèrie (només utilitzen un processador).
  • PARALLEL queue: Cua que permet enviar treballs en paral·lel (utilitzen dos o més processadors).