Quins són els requisits tècnics per poder accedir al servei?

La configuració està basada en el sistema operatiu Windows Enterprise de 64 bits. Per tant, aquest sistema marca els requisits mínims per tal de disposar del servei. Aquests requisits són:

  • Processador d'arquitectura de 64 bits compatible amb Windows 10/11. Es recomana processador de família Intel Core (i3, i5 o i7) o Intel Xeon.
  • Mínim 4 GB de memòria RAM.
  • Mínim 24 GB de disc dur.
  • Dispositius específics compatibles amb Windows 10/11 de 64 bits.

Si heu de fer alguna adquisició d'equips nous, es recomana demanar assessorament a CaminsTECH per tal de comprar equips amb les característiques més adients si us voleu acollir a la configuració CaminsWS.