Què passarà amb les meves dades i les aplicacions del meu equip?

El servei de desplegament comporta l'esborrat del disc dur, la instal·lació del sistema operatiu i la instal·lació de les aplicacions comunes. Les aplicacions específiques les haurà de tornar a instal·lar i configurar l'usuari, des de les fonts d'instal·lació corresponents, un cop desplegada la imatge.

Dins de la fase inicial d'anàlisi s'ofereix la possibilitat de fer una còpia de les dades de l'usuari, que posteriorment es restauraran en un directori a l'arrel del disc dur després de fer la reinstal·lació. Un cop desplegat el sistema cal que l'usuari restauri les seves dades on correspongui.

Així doncs, al respecte del procediment, una sèrie de recomanacions:

  • Fer una còpia de seguretat prèvia de tots els documents abans de iniciar el desplegament.
  • Fer un inventari de totes les aplicacions que es necessitin per a dur les tasques pròpies i que no estiguin contemplades en el desplegament de la configuració.
  • Identificar els orígens de les aplicacions i preparar les fonts per a la seva instal·lació (aplicacions descarregades de Internet, comprades o descarregades de la Intranet de Software de la UPC).

Si es necessita ajuda per aquests procediments o recomanacions es pot demanar mitjançant els canals habituals.