Què he de fer si el meu grup de treball necessita un programari específic?

Amb l'arquitectura dissenyada es poden afegir aplicacions específiques que poden ser desplegades amb la configuració, sempre i quan compleixin una sèrie de requeriments:

  • Han de permetre fer una instal·lació totalment parametritzada.
  • S'ha de poder configurar la llicència, si escau, de manera genèrica, mitjançant un número de llicència per volum o un servidor de llicències en xarxa, i no a través de llicències personals o per registre.

En cas que es compleixin aquestes circumstàncies, s'avaluarà la possibilitat d'afegir al desplegament com a aplicació optativa. Aquest tipus de peticions es poden dur a terme a través dels canals de comunicació habituals.