Quina tecnologia s'utilitza per a dur a terme aquest servei?

La tecnologia utilitzada és Microsoft Deployment Tools 2013 (MDT), realitzant implementacions amb imatges lleugeres (thin images). En essència, el que fa aquest producte amb aquesta configuració es generar un sistema operatiu lleuger (Windows PE) que estableix una connexió de xarxa amb el servidor d'imatges i realitza una instal·lació pas a pas (parametritzada) de l'equip. Aquesta instal·lació comporta les següents fases:

  1. Preparació del disc i creació del sistema de fitxers.
  2. Instal·lació del sistema operatiu des dels fitxers originals proporcionats per Microsoft, afegint els controladors dels dispositius del servidor que s'han carregat prèviament.
  3. Configuració de les particularitats del sistema definides per l'administrador.
  4. Instal·lació de les aplicacions obligades per l'administrador.
  5. Instal·lació de les aplicacions optatives escollides pel tècnic que fa el desplegament.

En front d'un sistema de imatges clàssic, o imatges pesades (thick images) ens aporta:

  • Flexibilitat en disposar d'un parc informàtic heterogeni, al carregar específicament els controladors necessaris per a cada equip.
  • Flexibilitat en tenir, amb una mateixa imatge base, diferents configuracions d'aplicacions específiques, seleccionades durant el procés de desplegament.
  • Possibilitat de modificar la imatge d'una manera senzilla, sense haver de capturar per petites modificacions el contingut sencer de laimatge.
  • Eliminació gairebé total de problemes de incompatibilitats, al ser una instal·lació nativa del sistema operatiu.

En front del sistema de imatges pesades, com el que es fa servir habitualment en aules informàtiques (en que tots els equips son iguals), el temps de desplegament d'aquest sistema és, òbviament, molt superior (1 o 2 hores en front de menys de 20 minuts).