Com puc canviar l'entorn per utilitzar versions noves de software?

Per defecte, a TITANI tenim instal·lats els compiladors GNU versió 4.8.5 i els de Intel 14.0. Per utilitzar noves versions de software instal·lades cal carregar noves variables d'entorn i noves configuracions en el perfil de l'usuari, per això s'utilitza el software Module.

Per veure quines versions tenim disponibles:

   $ module avail

   gcc/6.2.0   intel/Composer-2013   mpi/openmpi-2.0.1   mpi/openmpi-x86_64

Per mostrar l'ajuda d'un mòdul:

   $ module help gcc/6.2.0

Per exemple, per fer servir els compiladors de GNU 6.2.0 cal executar:

   $ module load gcc/6.2.0

Per tornar a l'entorn inicial:

   $module purge

Per veure quins mòduls tenim carregats:

   $ module list