Model físic de l'Assut de l’Ebre

dimarts, 13 novembre, 2018
Juan Pedro Martín
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
3 cm (alt) x 41,3 cm (ample) x 21,26 cm (fons)

Temps de fabricació: 
200 hores 12 minuts

Motivació: 
Recerca/Docència

Responsable: 

 

Es tracta d’un model físic a escala 50 de l’obra de l’assut mòbil de l’Ebre a Saragossa. Aquest assut va ser construït per a la Expo 2008 amb la funció de fer possible la navegació d’esbarjo. El model representa les comportes abatudes i s’experimenta el flux i el transport de sediment.

Per fer les comportes abatudes s’han utilitzat varies peces enganxades entre elles:

  • La peça 1 (blanca) de mides 3x17,9x14,8 cm és buida per dins amb uns orificis a la base per poder posar contrapès i que es mantingui submergida, amb una tapa de mides 0,4x17,9x14,8 cm.
  • La peça 2 (gris) de mides 1,63x18,3x10,86 cm és massissa.
  • La peça 3 (blanca) de mides 1x18,3x10,8 cm també és massissa.

Per arribar als 41,3 cm s'han hagut de imprimir 2 peces de cada més un tros de 4,7 cm de les mateixes.

Temps de fabricació per peces:

  • Peça 1 (blanca): 4 dies 4 hores 42 minuts (100 hores 42 minuts)
  • Peça 2 (gris): 3 dies 1 hora 30 minuts (73 hores 30 minuts)
  • Peça 3 (blanca): 2 dies 2 hores (26 hores)