Model físic de l'Assut de l’Ebre

dimarts, 13 novembre, 2018
Juan Pedro Martín
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
3 cm (alt) x 41,3 cm (ample) x 21,26 cm (fons)

Temps de fabricació: 
157 hores 28 minuts

Motivació: 
Recerca/Docència

Responsable: 

 

Es tracta d’un model físic a escala 50 de l’obra de l’assut mòbil de l’Ebre a Saragossa. Aquest assut va ser construït per a la Expo 2008 amb la funció de fer possible la navegació d’esbarjo. El model representa les comportes abatudes i s’experimenta el flux i el transport de sediment.

Per fer les comportes abatudes s’han utilitzat varies peces enganxades entre elles:

 • La peça 1 (blanca) és buida per dins amb uns orificis a la base per poder posar contrapès i que es mantingui submergida.
 • La peça 2 (gris) és massissa.
 • La peça 3 (blanca) també és massissa.

Per arribar als 41,3 cm s'han hagut de imprimir 2 peces de cada més un tros de 4,7 cm (annex) de les mateixes.

Temps de fabricació per peces:

 • Peça 1:  3 cm (alt) x 17,9 cm (ample) x 14,8 cm (fons). 2xpeces 1: 86 hores 14 minuts
 • Tapa peça 1:  3 cm (alt) x 0,4 cm (ample) x 14,8 cm (fons). 2xtapes peces 1: 3 hores 12 minuts
 • Annex peça 1:  3 cm (alt) x 4,3 cm (ample) x 14,8 cm (fons). 10 hores 51 minuts
 • Tapa annex peça 1: 3 cm (alt) x 0,4 cm (ample) x 14,8 cm (fons). 1 hora 36 minuts
 • Peça 2: 1,63 cm (alt) x 18,3 cm (ample) x 10,86 cm (fons). 33 hores 6 minuts
 • Annex peça 2: 1,63 cm (alt) x 4,7 cm (ample) x 10,86 cm (fons). 4 hores 35 minuts
 • Peça 3: 1 cm (alt) x 18,3 cm (ample) x 10,8 cm (fons). 15 hores 36 minuts
 • Annex peça 3: 1 cm (alt) x 4,7 cm (ample) x 10,8 cm (fons). 2 hores 18 minuts