Plataforma flotant DeepC-Wind

dimecres, 20 juny, 2018
Adrià Yagüe
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
88,60 cm (alt) x 35,90 cm (ample) x 32,70 cm (fons)

Temps de fabricació: 
167 hores 19 minuts

Motivació: 
Docència

Responsable: 

 

A fi de mostrar als estudiants de l’assignatura Energies Marines Renovables com són les plataformes flotants per a aerogeneradors marins, es va decidir fer aquesta maqueta a escala del prototip del qual es disposava la geometria digital, que es diu DeepC-Wind. Aquest prototip és molt conegut dins la comunitat de l’energia eòlica flotant perquè ha format part dels projectes OC4 i OC5 de l’Agència Internacional de l’Energia.

La plataforma flotant està formada per tres flotadors cilíndric i un cilindre central on es suporta la torre, de color taronja més les barres de connexió entre ells de color negre. La torre, la góndola i el rotor són de color blanc.

Cada flotador consta quatre peces: base amb cilindre inferior de diàmetre gran, tapa superior del cilindre inferior,  cilindre superior i la seva tapa. El cilindre que suporta la torre és una impressió. La torre està feta de dos trams troncocònics, mentre que la góndola és una sola peça. El hub on arrenquen les pales és massís amb els forats per encastar-hi les pales que es van imprimir en dos trams.

Per fer la plataforma s’han utilitzat varies peces assemblades entre elles. Tot seguit llistem les peces amb la seva mida, quantes peces s’han fet i el seu temps de fabricació:

 • Cilindre inferior: 3 cm (alt) x 12 cm (ample) x 12 cm (fons). 3xCilindre inferior: 30 hores 6 minuts
 • Tapa cilindre inferior: 0,7 cm (alt) x 12 cm (ample) x 12cm (fons). 3xTapa cilindre inferior: 13 hores 30 minuts
 • Cilindre superior: 13 cm (alt) x 6 cm (ample) x 6 cm (fons). 3xCilindre superior: 47 hores 12 minuts
 • Tapa cilindre superior: 0,7 cm (alt) x 6 cm (ample) x 6 cm (fons). 3xTapa cilindre superior: 3 hores 54 minuts
 • Cilindre central: 18,9cm (alt) x 3,27 cm (ample) x 3,27 cm (fons). Cilindre central: 12 hores 37 minuts
 • Barres connexions superiors: 12,4 cm (alt) x 0,8 cm (ample) x 0,8 cm (fons). 3xBarres connexions superiors: 2 hores 51 minuts
 • Barres connexions inferiors entre cilindres: 15,6 cm (alt) x 0,8 cm (ample) x 0,8 cm (fons). 3xBarres connexions inferiors entre cilindres: 3 hores 36 minuts
 • Barres connexions inferiors: 9,41 cm (alt) x 0,8 cm (ample) x 0,8 cm (fons). 3xBarres connexions inferiors: 2 hores 12 minuts
 • Barres diagonals: 18 cm (alt) x 0,8 cm (ample) x 0,8 cm (fons). 3xBarres diagonals: 4 hores 3 minuts
 • Torre inferior: 18,5 cm (alt) x 3,23 cm (ample) x 3,23 cm (fons). Torre inferior: 11 hores 55 minuts
 • Torre superior: 19,8 cm (alt) x 2,62 cm (ample) x 2,62 cm (fons).Torre superior: 8 hores 23 minuts
 • Cos góndola: 2,16 cm (alt) x 8,45 cm (ample) x 3,2 cm (fons). Cos góndola: 3 hores 53 minuts
 • Tapa góndola: 4,81 cm (alt) x 8,45 cm (ample) x 3,2 cm (fons).Tapa góndola: 2 hores 14 minuts
 • Hub: 3,75 cm (alt) x 4 cm (ample) x 3,75 cm (fons).Hub: 2 hores 32 minuts
 • Pala base: 15 cm (alt) x 2,98 cm (ample) x 2,82 cm (fons). 3xPala base: 10 hores 48 minuts
 • Entroncament entre pales: 0,1 cm (alt) x 1,52 cm (ample) x 0,58 cm (fons). 3xEntroncament entre pales: 57 minuts
 • Pala superior: 16,55 cm (alt) x 2,43 cm (ample) x 0,89 cm (fons). 3xPala superior: 6 hores 36 minuts