Modes de vinclament i abonyegament

dimecres, 18 juliol, 2018
Saray Martinez
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
13,8 cm (alt) x 10,2 cm (ample) x 6 cm (fons)

Temps de fabricació: 
20 hores 32 minuts

Motivació: 
Recerca/Docència

Responsable: 

 

La descripció de modes d'abonyegament en peces comprimides es fonamental en l’anàlisi avençat d’estructures metàl·liques, especialment les anomenades “Thin-Walled”. En aquesta peça es mostra el resultat de la forma modal d’abonyegament d’una peça en U comprimida. El càlcul es realitza mitjançant elements finits i el resultat s’escala i exporta mitjançant eines de disseny amb ordinador.