Quins són els requeriments software de CaminsBROKER?

Per tal d'accedir al servei necessiteu una aplicació d'escriptori remot:

Equips Windows: Remote Desktop ( ja inclòs al sistema operatiu )
Equips MAC: Microsoft Remote Desktop ( instal·lar des de AppleStore )
Equips Linux: RDesktop / Remmina

Recordeu però que el servei és accessible només si abans heu establert una connexió a través de la VPN-UPCLink.