Es fan còpies de seguretat de les meves dades a les carpetes compartides?

No hi ha possibilitat de fer còpies de seguretat corporatives de les dades que hi hagi a les carpetes compartides de Google Drive.

El que és possible utilitzar son els mecanismes de paperera i versions de documents per tal de preservar les dades, però la utilització d'aquests mecanismes es per part dels usuaris de les carpetes i no de manera corporativa.