Qui gestiona les persones que tenen accés a la carpeta?

En el moment de demanar la carpeta caldrà indicar el o els responsables que es faran càrrec de gestionar les persones que en tenen accés.