El meu equip de la feina no apareix al portal TESLA. Què està passant?

En el cas del PDI, cal sol·licitar prèviament l'accés al servei TESLA, contactant amb els Serveis TIC de la UTGAC.

En el cas del PAS, el servei està habilitat per defecte i se us assigna l'equip que consta a l'inventari. Si no veieu el vostre equip, contacteu amb els Serveis TIC de la UTGAC.