Portal Camins

Intranet de suport als procesos acadèmics i docents de l'Escola

Portal que centralitza les diferents funcionalitats i els serveis oferts al professorat, estudiantat i personal de gestió de l'Escola de Camins, per tal de facilitar els processos docents i de gestió acadèmica.

Punt d'accés als diferents desenvolupaments a mida que es realitzen per donar suport als processos de l'Escola.

  • Anàlisi de l'Activitat Docent (AAD)
  • Gestió de Treballs Final de Grau
  • Gestió de matrícula
  • Gestió de la mobilitat
  • Indicadors d'Activitat Acadèmica
  • Inscripcions actes institucionals
  • Introducció de Qualificacions
  • Ofertes de convenis de cooperació
  • Reserves d'Aules

En col·laboració amb: Escola de Camins

En funcionament des de Gener 2010