Modes de vinclament i abonyegament (I)

dimarts, 10 juliol, 2018
Saray Martinez
Material: 
Plàstic PLA

Mides: 
2,92 cm (alt) x 5,17 cm (ample) x 15,37 cm (fons)

Temps de fabricació: 
47 hores 19 minuts

Motivació: 
Recerca/Docent

Responsable: 

 

La descripció de modes d’abonyegament en peces comprimides es fonamental en l’anàlisi avançat d’estructures metàl·liques, especialment les anomenades “Thin-Walled”.  En aquesta peça es mostra el resultat de la forma modal d’abonyegament d’una peça en U comprimida. El càlcul es realitza mitjançant elements finits i el resultat s’escala i exporta mitjançant eines de disseny amb ordinador.

  • Peça 1: 2,87 cm (alt) x 5,17 cm (ample) x 15,01 cm (fons). 11 hores 57 minuts
  • Peça 2: 2,87 cm (alt) x 5,12 cm (ample) x 15,01 cm (fons). 11 hores 50 minuts
  • Peça 3: 2,83 cm (alt) x 3,37 cm (ample) x 15,37 cm (fons). 12 hores 38 minuts
  • Peça 4: 2,92 cm (alt) x 5,14 cm (ample) x 15,01 cm (fons). 10 hores 54 minuts