Com connectar a l'ordinador d'un estudiant per assistir-lo remotament ?

Per tal de poder donar suport als estudiants durant una classe on-line el professor pot utilitzar l'eina Chrome Remote Desktop per connectar-se remotament a l'ordinador de l'estudiant. Podeu veure aquí com fer-ho.