Josep Maria Jordana

Enginyer en Informàtica per la FIB. Els seus àmbits d'experiència es basen en el disseny, implementació i integració d'infraestructures, sistemes d'informació i de comunicacions, gestió de projectes, gestió de clústers i d'equips de càlcul intensiu (HPC), seguretat de sistemes, cloud computing i virtualització, el disseny i la optimització de bases de dades i la gestió acadèmica. Treballa a la UPC des de l'any 1998.