Nova màquina de Càlcul Intensiu per la recerca

Més potencia i capacitat de càlcul per recerca

Projecte de renovació d'infraestructures de suport a la recerca associada a les línies d'investigació de l'entorn dels Departaments de l'Escola de Camins que sempre ha requerit de càlculs complexes i diversos, amb grans necessitats de memòria i processament de dades, en l’àmbit de la modelització numèrica, models estadístics, anàlisi d'estructures i tot tipus de simulacions.

Característiques de la nova infraestructura:

Nou Servidor TITANI.UPC.EDU

 • 5 nodes de càlcul: cada un de 24 cores i 256 GB de RAM  (2 processadors Intel Xeon E5-2650L de 12 cores, cache de 30M, 9.60GT/s i 65 W)
 • 4 TB d’espai de disc d’arxius temporals per càlculs (scratch)
 • 6 TB d’espai de disc per usuaris
 • Velocitat de transferència xarxa de càlcul i accés a disc de 10 GB
 • Green Computing (s’aturen els nodes quan no calculen)
 • Gestor de cues SLURM
 • Compiladors:
  • Intel Fortran i C++ 14.0.0
  • Intel MPI Library 4.1
  • OpenMPI 1.10

Per més informació del servei consulteu aquí.

Aquest projecte s'ha confinançat amb un ajut per infraestructures cientific-tècniques finançades amb fons FEDER.

 

Octubre 2015 - Març 2016