Programari disponible a les aules informàtiques

Llistat del programari destinat a la docència de l'Escola de Camins instal·lat a les aules informàtiques.

Programari disponible a totes les aules

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software.

Programari disponible a algunes aules

Software aula A2-S102

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula A2-S111

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula A2-S112

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula B1-002

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula B2-101

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.

Software aula D1-101

  • ${nom} (versió ${versio})

No hi ha software específic.