Pàgines web PDI

Allotjament de pàgines web personals pel PDI de l’àmbit de Camins on publicar informació relacionada amb la seva activitat docent, investigadora i de gestió.

Aquesta pàgina s’allotjarà dins de la web institucional del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. Com a conseqüència de la plataforma utilitzada (Genweb UPC), la URL serà diferent segons l’idioma de la pàgina.

El servei inclou la creació d’una plantilla que es pot utilitzar com a base per l’edició posterior per part del PDI.

Aquesta plantilla inicial conté una pàgina principal i diverses sub-pàgines. Dependrà de l’usuari final la utilització de totes elles, d’una part o de la creació de més pàgines si ho considera necessari.

 • Recerca
 • Govern i representació
 • Docència
 • Publicacions
 • Més informació

A més, s’han creat dues carpetes no visibles.

 • Files
  Espai on desar els arxius que s’utilitzen a la resta de pàgines (per exemple publicacions en format pdf).
 • Images
  Espai on desar les imatges que s’utilitzen a la resta de pàgines (per exemple la foto del professor o de la professora).

El servei també inclou, si no s'indica el contrari, l'enviament d'estadístiques d'accés amb periodicitat mensual.

Proposem una sèrie de recomanacions alhora d’editar la pàgina web.

El servei no inclou el suport en l’edició dels continguts de la pàgina personal (On puc trobar manuals d'edició de Genweb?).