Curs 2016/17 - Millores en les aules informàtiques

Nou entorn de gestió d’imatges pels ordinadors de les aules informàtiques

Per aquest curs 2016-2017, s'han dut a terme diferents millores pel que fa a la configuració i administració de les aules informàtiques de l'Escola.

A més de l'actualització del sistema operatiu a Windows 10 Enteprise de 64 bits i del software docent a les darreres versions disponibles (prèvia consulta al professorat de l'Escola), utilitzant sempre, en cas d'estar disponible, la versió del programari en anglès, també s'ha actualitzat el sistema d'aprovisionament d'imatges.

A fi de gestionar de manera senzilla i efectiva els ordinadors de les aules informàtiques, s'utilitza un sistema basat en desplegament d'imatges (és crea una imatge d'una màquina model amb el sistema, software i utilitats configurades i desprès es clona a totes les demés). Fins ara, per administrar les aules informàtiques de l'Escola, es feia servir el sistema Rembo/Tivoli, un software propietari amb una sèrie de limitacions.

Desprès de dur a terme un anàlisi de requeriments de diferents alternatives, aquest sistema s'ha substituit pel sistema OpenGnSys, una aplicació lliure i de codi obert desenvolupada des del món universitari i que està en producció a moltes universitats. Les principals avantatges ofertes per aquest nou sistema són:

  • Gestió integral dels ordinadors de les aules des d'un entorn web centralitzat.
  • Descàrregues massives més ràpidament.
  • Imatge única adaptable als diferents hardware's existents.
  • Escalabilitat: el sistema permet créixer en nombre d'equips i en varietat de hardware.
  • Suport per a clients Windows i Linux.
  • Creació d'scripts d'automatització dels processos de desplegament.

 

En funcionament des de Setembre de 2016