FAQ - Aules i Sales de presentacions

Les aules i sales de presentacions estan equipades amb Windows 10.

Les aules i sales de presentacions estan equipades amb Office 2016 i LibreOffice.

Sí. En aquest cas, serà responsabilitat del propi usuari assegurar la viabilitat de la connexió amb el projector de la sala i, per tant, caldrà que l'usuari es porti dels cables i/o conversors necessaris.